Honours en “de kunsten”

“Creativity is intelligence having fun”, Einstein

Honours is een breed thema. Op een honours conferentie, zoals die van de NCHC waar we nu met een NL delegatie zijn, vind je dan ook veel verschillende soorten workshops/ronde tafels/masterclasses etc. met veel verschillende onderwerpen. Je moet kiezen en pikt er dan dus uit waarvan je denkt dat het een oplossing biedt voor een probleem waar je tegenaan loopt qua honours en/of dat wat jou simpelweg gewoon aanspreekt, “leuk lijkt”. Ik heb een combi gevonden van beiden in mijn focus op Honours en “de kunsten” op deze studiereis. Impliciet trouwens, want ik ontdekte pas dat die focus er nu bij me bleek te zijn toen ik nadacht over het onderwerp voor deze blog…..

Anyway. Het valt me op dat er in de honours programma’s op de universiteiten hier veel aandacht is voor creatieve en artistieke uitingen. En het zal je – uit de keuze van mijn onderwerp voor dit blog – niet verbazen dat ook juist dit me heeft geïnspireerd voor mijn eigen honours programma en honours cursussen. Vandaar dat ik dit graag wil delen.

Hieronder een kleine greep uit de opgedane ervaringen en lessons learned voor mijzelf. Hopelijk werken ze inspirerend voor eenieder die zich richt op (honours)onderwijs innovatie, ook al ben je niet zo’n crea-bea-right-brainer.

Columbia College
Kunst stond meteen al centraal in mijn eerste studiebezoek aan één van de universiteiten hier*: Columbia College.

Dinsdagochtend werden we daar met onze delegatie ontvangen door Neil Pagano, PhD. Hij is Director van hun Honours Program. Columbia biedt een universiteit-breed honours programma aan. In het honoursprogramma zitten dus studenten van alle opleidingen bij elkaar.

Hoewel Columbia met haar honours programma op zich niet uniek is als ze zegt dat ze: “academisch verdiepend en uitdagend onderwijs aanbiedt”, is de invulling wel duidelijk onderscheidend. Alomvattend gezegd beogen ze met honours: een dynamische interdisciplinaire community te creëren van creatieve denkers, intellectuelen en communicators die de grenzen van hun nieuwsgierigheid en creërend vermogen willen verruimen door actief en toepassingsgericht te leren gedreven door “waarom-vragen”, vanuit een onafhankelijke mind met verantwoordelijkheid voor het grotere geheel door zichzelf niet alleen te zien als professional maar ook als mens die als burger verantwoording draagt voor de maatschappij als geheel.
Het voorgaande is “een beetje van mezelf en een beetje van..”, maar zo heb ik de strekking van hun visie in elk geval vertaald n.a.v. onze ontmoeting aldaar. Zoals je hieronder zult zien neemt kunst hierbij een speciale rol in.

Het honours curriculum
Om je een idee te geven van de creatieve en “mind-expanding” focus in Columbia’s Honours programma m.b.v. kunst volgt hieronder een greep uit een groot aantal honours vakken dat wordt aangeboden. Deze vakken staan open voor iedereen, dus niet alleen voor studenten van hun kunstopleidingen. De studenten maken zelf een keuze hieruit om aan het totaal van de te verzamelen honours punten te komen.

• Introduction to Poetry
• Literature and the Culture of Cyberspace
• Oral History – The Art of the Interview
• The Artist in Society
• Creativity and Eminent People: Towards An Anthology
• Space, Time and the Arts

(Overigens bevat hun programma ook veel vakken die zich richten op nieuwe wetenschap, zoals kwantum fysica en filosofie. Maar het ging te ver om dat aspect van hun programma ook in deze blog te betrekken.).

Een eigen TV en radiozender
Naast de specifieke kunst-gerichte honours cursussen is “kunst” als middel ook terug te vinden in het eigen TV en radio station dat Columbia heeft. Gerund door studenten.

12219362_10208238104738989_4630491320383869142_n 12241572_10208238104938994_8264503202773430314_n12227047_10208238105579010_6260151210832353400_n

De NCHC conferentie
Ook op de conferentie waren diverse workshops waarin kunst een rol speelde:
• Masterclasses poetry, film, drama en dans en hoe je dit in een “reguliere les” als didaktiek kunt inzetten.
• Een presentatie over verbatim enactment geïnspireerd door het Laramie project
• Een workshop waarin een docente ons liet ervaren hoe zij start met haar leerteam-bijeenkomsten met talenstudie studenten,.. door zang.
• Een presentatie over Honours Magazines die door studenten (van alle opleidingen door elkaar, dus niet alleen journalistiek) worden geproduceerd en vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage leveren.
• Een ronde tafel waarin een docente vertelde hoe ze drama inzet als een innoverende wijze waarmee economie studenten verschillende inzichten kunnen uitwisselen.

En nu mijn eigen creativiteit
Al met al heb ik er veel ideeën door gekregen en nieuwsgierige vragen als
– Hoe leerzaam en geestverruimend zou het zijn als we HU-breed vakken waar kunst een rol in speelt aan gaan bieden?
– Hoe leerzaam en participatief zou het zijn als we een eigen HU TV station en magazines zouden hebben, door studenten en voor studenten?
– Hoe leerzaam, leuk, verrijkend en verrassend zou het worden als we artistieke werkvormen meer een plek zouden kunnen geven in onze didaktiek?

“Enorm!”

Dat is vol overtuiging mijn antwoord op deze vragen.

Ik ga naar huis met veel inspiratie en concrete ideeën! In lijn met Einstein: laten we ons intellect eens meer plezier laten maken door het “creativiteit als speeltje” te geven 

* dank aan Irena Nynatten-Janikowska (HVA) voor het organiseren van deze excursie

Hedwigh Verbruggen-Letty,

Coördinator Honours Programma FMR “Sociale Innovatie”

Coördinator Honours Instituut Arbeid en Organisatie (opleiding HRM)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s