Weg met excellentie!

Deze blog verscheen in de Nieuwsbrief Onderwijsinnovatie van Hogeschool Utrecht (in Dutch).

Vier jaar geleden sloot de HU aan bij het landelijke Siriusproject ter bevordering van excellentie in het hoger onderwijs. Eind 2014 loopt het project af. De HU kiest er echter voor om onverminderd ambitieus in te zetten op het versterken van het onderwijs voor studenten die uitdaging zoeken en die meer willen en kunnen dan hun opleiding ze biedt. Daarbij baseren we ons op belangrijke inzichten die we de afgelopen jaren hebben opgedaan.
Sinds de aansluiting bij het landelijke Siriusproject heeft de HU veel expertise opgedaan in het bevorderen  van excellentie in het hoger onderwijs. Vier belangrijke inzichten zijn bepalend zijn voor de manier waarop we excellentie binnen de HU willen vormgeven.
1. Van excellentie naar honours
Het begrip ‘excellentie’ heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt voor aanduidingen van bijzondere kwaliteit, binnen en buiten het onderwijs. Excellentie gaat over een uitmuntende prestatie – maar dat is niet de focus die wij in ons onderwijs kiezen. Wij kiezen voor extra uitdagingen door speciaal ontwikkeld onderwijs aan te bieden en studenten zelf initiatieven te laten nemen tot het vormgeven van hun leerproces. Dit betekent een diversiteit aan (vernieuwende) trajecten, opgeleide docenten in honoursdidactiek, co-creatie met de beroepspraktijk, sterke verbindingen met praktijkgericht onderzoek en waardecreatie. We meten dus niet de (excellente) prestatie, maar faciliteren studenten met extra uitdagend onderwijs. Daarom spreken wij niet meer van ‘excellentie’ maar van ‘honours’.
2. Motor voor innovatie
Sinds januari jl. hoort HU honours bij het programma Onderwijsinnovatie. Een logische keus, want honours is een vorm van gepersonaliseerd leren. Bovendien merken we dat honoursonderwijs docenten en studenten de ruimte biedt nieuwe werkvormen te kiezen, te werken met alternatieve beoordelingsinstrumenten en verbindingen te maken tussen opleidingen en over faculteiten heen. Ook zien we dat de inspiratie en het enthousiasme van honoursdocenten een positief effect hebben op het hele onderwijs: door te laten zien wat er kan, vindt een spin-off plaats in de opleidingen zelf.
3. Waardering is niet doorslaggevend
Vier jaar geleden startten we met het sterrensysteem: vijf profielkenmerken als basis voor het honoursonderwijs. Bij het behalen van deze vijf sterren, ontvangt de student het Honours Certificaat. Nu zitten we in een paradox: de intrinsieke motivatie van studenten om te participeren is zo groot dat ze niet de moeite nemen om aan de formele eisen voor het behalen van een ster te voldoen. Nu we bezig zijn over te gaan van de projectfase naar een stevige positie in de HU, is dit één van de puzzels om op te lossen.
4. Gedeelde visie zorgt voor verbinding
Nu we er steeds beter achter komen wat de motivatie is van studenten om honoursactiviteiten uit te voeren, wordt steeds helderder welke visie we als HU op honours hebben: het gaat om de ontwikkeling van studenten op persoonlijk en professioneel vlak in de volle breedte, zodat ze uiteindelijk in staat zijn waarde te creëren voor beroep en samenleving. Waardecreatie gaat om leren en delen: een bijdrage leveren met wie je bent en wat je kunt. We stimuleren dit we door te zorgen voor een fysieke, herkenbare ruimte in de faculteit waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze voor informatie kunnen binnenlopen. Ook wordt momenteel een HU-brede honourscommunity opgezet, door en voor studenten. Het de bedoeling dat honoursdocenten elkaar makkelijk kunnen vinden om van elkaar te leren en samen te ontwikkelen.
Exposure
De komende tijd gaan we door met het ontwikkelen en organiseren van honoursonderwijs. We willen meer exposure (daarvoor gaven we onlangs al een aanzet met de Sterrenweek) en meer mogelijkheden voor docenten en studenten om te leren op hun eigen manier. Want één van de kenmerken van de honoursdocent is dat hij minstens zoveel opsteekt als zijn studenten.
Blijf je ons volgen? Dat kan op Twitter, via de Facebookpagina of op ons blog. Ook hebben we een eigen plek op de HU-website en op Sharepoint.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s