Betalen voor excellentie?

Piet BakkerOnlangs werd bekend dat minister Bussemaker instellingen voor hoger onderwijs de ruimte geeft om hoger collegegeld te vragen aan studenten die honourstrajecten volgen. Piet Bakker, lector bij Hogeschool Utrecht, heeft hierover een brief gestuurd die op 21 november jl. werd geplaatst in NRC.

Wat vinden jullie hiervan?

 

Advertisements

2 thoughts on “Betalen voor excellentie?

 1. Ron Weerheijm says:

  Jammer dat ook lectoren soms de feiten maar achterwege laten om vervolgens met hete one-liners uit de kast te komen. Eerlijk gezegd is dit eigenlijk een erg verdrietig stukje: het slaat veel planken (alleen feitelijk al) mis. Wel opvallend dat NRC in deze vaker de plank mis slaat en uitsluitend mopperende onjuistheiden publiceert. Dát doet pas pijn.

 2. Ron Weerheijm says:

  Goed, vervolg: een van de voorwaarden van de minister is dat het niet ten koste mag gaan van het reguliere onderwijs. Lijkt me niet onbelangrijk, klopt. Ook mag het er niet toe leiden dat alleen kapitaalkrachtigen op deze manier toegnag krijgen tot honours. Daar moeten instellingen dan zelf maatregelen voor nemen. Dus qua randvoorwaarden is de teostemming extra geld te vragen best netjes ingekaderd: ja, mits aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan.
  Dan geeft Piet aan dat de beste studenten al de beste docentern kregen. En nee, ze werden veelal helemaal niet onttrokken aan hetr reguliere onderwijs, ze deden het er bij. En waarom? Om de simpele reden dat het altijd dezelfde zijn die via dit soort mogelijkheden de ruimte zien om meer te beteken voor hun studenen. het zijn iderdaad altijd dezelfde die starten met dit soort initiatieven, simpelweg omdat ze het leuk vinden. ‘Leuk’ is trouwens ook een uit de top 3 voor deze studenten: het is gewoon leuk om weer eens met gelijkgestemden je best te kunnen doen. Dat willen deze studenten tegenwoordig. Die geldkwestie komt inderdaad steeds terug, maar bedenk even hoeveel instellingen investeren om uitval in het 1e jaar te voorkomen of terug te dringen? dat is een veelvoud van deze investering. Ik speel dan altijd de ‘morele’ kaart: als we bereid zijn extra te investeren in studenten die moeite hebben met de aansluitin VO-HBO of met de start in het HBO, is het dan zo raar te verwachten dat we ook eens een keer willen investeren in studenten die meer willen dan we nu ‘standaard’ te beiden hebben? Dacht het niet, toch? Zeker niet als je ziet met welke energie en welke (tijds)investeringen die studenten die honoursprogramma’s volgen en met welke energie én resultaten ze dat afronden. dat rendement, die tevredenheid over geboden mogelijkheden, het zien van de ruimte die geboden wordt en wat die studenten er vervolgesn mee doen, wie zou dat niet willen? En dat is nou het gekke: er is ook een grote groep (veel groter) die het inderdaad niet wil (met willen begint dit, niet met kunnen). Die gewoon het reguliere voorgestructureerde programma wil. Is dat verkeerd? nee hoor, prima, niks mis mee. Opleidingen streven uiteraard hun kwaliteit na, worden beoordeeld of dat goed is of niet en doen hun stinkende best dat te realiseren. Prima. Maar tegelijk zien we dat docenten die meedraaien in honoursonderwijs anders in hun reguliere onderwijs gaan handelen, dat ze meer oog krijgen voor verschillen (differentiatie) en meer coachingsvaardigheden hebben opgedaan. Daarmee doen reguliere studenten ook hun voordeel. Daarmee is er een tikkie minder aandacht voor kennisoverdracht en iets meer voor leren-leren ontstaan (en blijkt die student beter in staat z’n eigen kennis op te doen, mooi meegenomen). Het zou mooi zijn dat de komende jaren verder te onderzoeken om te kijken hoe we dat sterker kunnen ontwikkelen (gaan we doen). Er vindt dus spin-off plaats naar het reguliere onderwijs, want er is niet één docent die alleen in honours les geeft. Er wordt dus niks onttrokken aan het reguliere onderwijs, er wordt aan toegevoegd.
  Je laatste opmerking over het opzeggen van het prestatiecontract vliegt daadwerkelijk uit de bocht: het experimenteren levert juist zo ontzettend veel op. Alleen de cententellers denken op deze manier en het zure is dat cententellers overal zitten: ook bij opleidingen die ‘tegen’ honours zijn (meestal bedoelen ze dat ze geen zin, geen tijd, geen idee hebben wat ze er mee kunnen). Daar waar studenten enthousiast zijn en dat gezien wordt door managers en directies, haast men zich het honoursonderwijs verder te implementeren. Het levert namelijk tevreden studenten op. Grappig is dat bij opleidingen waar men wat achter ligt, de studenten nu beginnen te vragen: “he, waarom kunnen wij daar niet aan mee doen? Willen wij ook!” Het zou dus niet echt handig zijn dat contract op te zeggen, het zou een verkeerd signaal zijn naar diegenen die centen tellen. Schiet niet op. Leg je oor te luisteren bij studenten en vraag ze eens wat ze willen, ik denk dat je signalen hoort die duidelijk maken dat je stukje in de krant te veel over centen gaat en te weinig over ruimte geven aan ambitie.
  En natuurlijk is het belangrijk dat honours voor alle studenten toegankelijk blijft. Daar twijfelt niemand aan. Volgens mij de minister ook niet. Lees!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s